สินค้า / บริการ

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

3,990 บาท

เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย Winson รุ่น WNC-6083B

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

1,970 บาท

เครื่องสแกนบาร์โค้ด Winson รุ่น WNL-6000g

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

1,590 บาท

เครื่องสแกนบาร์โค้ด Winson รุ่น WNC-3080g

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

990 บาท

เครื่องสแกนบาร์โค้ด Winson รุ่น WNL-3000g

ตู้เก็บกุญแจ

23,600 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 720 ดอก รุ่น K-720

ตู้เก็บกุญแจ

19,500 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 540 ดอก รุ่น K-540

ตู้เก็บกุญแจ

15,700 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 480 ดอก รุ่น K-480

ตู้เก็บกุญแจ

13,900 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 360 ดอก รุ่น K-360

ตู้เก็บกุญแจ

9,000 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 240 ดอก รุ่น K-240

ตู้เก็บกุญแจ

5,550 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 120 ดอก รุ่น KB-120

ตู้เก็บกุญแจ

2,900 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 80 ดอก รุ่น KB-80

ตู้เก็บกุญแจ

1,750 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 40 ดอก รุ่น KB-40

ตู้เก็บกุญแจ

1,500 บาท

ตู้เก็บกุญแจ ขนาด 30 ดอก รุ่น KB-30

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

23,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

12,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

17,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

15,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79CI

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

8,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

7,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

4,600 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

17,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

9,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

69,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 500C (ทำลายแบบ AUTO)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

5,690 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

3,990 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

3,400 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น P-48C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

3,990 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

3,400 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น P-48C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

39,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น AUTOMAX 350C (ทำลายแบบ AUTO)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

25,500 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 200C (ทำลายแบบ AUTO)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

32,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250s

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

34,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

29,500 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i

เครื่องทำลายเอกสาร

69,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 500C (ทำลายแบบ AUTO)

เครื่องทำลายเอกสาร

39,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น AUTOMAX 300C (ทำลายแบบ AUTO)

เครื่องทำลายเอกสาร

28,300 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 200C (ทำลายแบบ AUTO)

เครื่องทำลายเอกสาร

34,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci

เครื่องทำลายเอกสาร

29,500 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i

เครื่องทำลายเอกสาร

67,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 4250S

เครื่องทำลายเอกสาร

59,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 3250S

เครื่องทำลายเอกสาร

48,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 2250s

เครื่องทำลายเอกสาร

32,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250S

เครื่องทำลายเอกสาร

23,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci

เครื่องทำลายเอกสาร

11,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450M

เครื่องทำลายเอกสาร

15,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci

เครื่องทำลายเอกสาร

8,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs

เครื่องทำลายเอกสาร

7,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S

เครื่องทำลายเอกสาร

5,690 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1

เครื่องทำลายเอกสาร

4,600 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs

เครื่องทำลายเอกสาร

3,890 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 53C

เครื่องทำลายเอกสาร

3,400 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น P-48C

เครื่องทำลายเอกสาร

17,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci

เครื่องทำลายเอกสาร

780,000 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-10550C

เครื่องทำลายเอกสาร

15,900 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46Ms (ตัดละเอียดที่สุด)

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

1,130 บาท

ตลับหมึก สีดำ เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 100 และ Badgy 200

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

750 บาท

บัตรพลาสติก PVC 0.76 มม. (แพ็ค 100 ใบ) ยี่ห้อ Evolis

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

690 บาท

บัตรพลาสติก PVC 0.5 มม. (แพ็ค 100 ใบ) ยี่ห้อ Evolis

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 200 

36,900 บาท

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 200

13.67%
OFF

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

25900.00 บาท จากราคาปกติ 30,000 บาท

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 100

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

1,890 บาท

หมึก เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy100 และBadgy200

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

1,325 บาท

ตลับหมึกเครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy (ของเครื่องสีแดง)( 1 ตลับ)

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

1,890 บาท

ตลับหมึกเครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy (ของเครื่องสีแดง)( 1 ตลับ)

หมึกพิมพ์ Badgy บัตรพลาสติก PVC 0.5,0.7 มม.

1,325 บาท

หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy (ของเครื่องสีแดง)( 1 ตลับ)

Swimmy

11,900 บาท

เครื่องดูดตะกอน สระว่ายน้ำและบ่อปลา Lavor รุ่น Swimmy

เครื่องพิมพ์บัตร

1,130 บาท

หมึกพิมพ์ สีดำ เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy100 และ Badgy200

เครื่องพิมพ์บัตร

1,325 บาท

หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy (ของเครื่องสีแดง)

เครื่องพิมพ์บัตร

36,900 บาท

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 200

เครื่องพิมพ์บัตร

1,890 บาท

หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy100 และ Badgy200

เครื่องพิมพ์บัตร

32,900 บาท

เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน Evolis รุ่น Badgy 100

เครื่องพิมพ์บัตร

32,900 บาท

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 100

เครื่องพิมพ์บัตร

32,900 บาท

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 100

เครื่องพิมพ์บัตร

บัตรพลาสติก PVC 0.7 มม. (แพ็ค 100 ใบ) Badgy

เครื่องพิมพ์บัตร

690 บาท

บัตรพลาสติก PVC 0.5 มม. (แพ็ค 100 ใบ) อีโวลิส

13.67%
OFF

เครื่องพิมพ์บัตร

25900.00 บาท จากราคาปกติ 30,000 บาท

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Evolis รุ่น Badgy 100


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

วิธีการขนส่ง

สำหรับสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกพร้อมขายมีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยประมาณในกรุงเทพ1-2 วันทำการ
(ส่งโดยพนักงาน) ต่างจังหวัด 3-4 วันทำการ (ส่งโดยEMS และบริษัท ขนส่ง NTC, SDS ส่งสินค้าทั่วประเทศ)


ขั้นตอน ในการสั่งซื้อสินค้าครับ


1. ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก รบกวนสมัครสมาชิกกับทางร้านโดยคลิ๊ก หัวข้อสมัครสมาชิก ได้เลยครับ

สมัครสมาชิก

1.1 เข้าไปที่ เมนู สมัครสมาชิก และ กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ !!

1.2 หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องการสมัครสมาชิก
โทรติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่เบอร์ Tel. 087-122-2245 ถึง K.จริยะ
หรือ Fax. ใบสั่งซื้อที่เบอร์ Fax. 02-932-4102 ถึง K.จริยะ

 Line ID : jdai99
2. คลิ๊กไปยังสินค้าที่สนใจถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าตัวนั้น กด >>> 

3.  จะเข้ามาหน้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด แล้วก็ คลิ้ก สั่งซื้อสินค้า ได้เลยครับ

4. กรอกรายละเอียดและที่อยู่ในการรับสินค้า แล้วกด ยืนยันการสั่งซื้อ


5. ระบบจะ แสดง รายละเอียดลูกค้าอีกครั้ง แล้ว กด ยืนยันการสั่งซื้อ

6. หลังจาก กรอกข้อมูลเรียบร้อย กด สั่งซื้อสินค้ารอสักครู่ จะได้รับข้อความว่าข้อมูลการสั่งซื้อ
ได้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว เป็นอันว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับเมล ตอบกลับอัตโนมัติ
เกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อ ส่งไปยังเมลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ 


7. เมื่อผมได้รับ order ผม จะทำการแพ็คสินค้าเอาไว้รอส่งไปรษณีย์ครับ 

8. ทางผู้ซื้อ นำยอดเงิน รวมโอนผ่าน ทางบัญชี หลังจากโอนเสร็จ ช่วยโทรบอกผม
ที่เบอร์ 087-122-2245 หรือ Line : jdai99 แจ้งผมได้ครับ เพื่อที่ผมจะได้เอาสมุดไปอัพเดท
โดยทางผู้ซื้อควรเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเผื่อ เงินไม่เข้าครับ


 9. เมื่อผมเช็คว่าเงินเข้าเรียบร้อย แล้วผมจะทำการจัดส่งสินค้าทันทีครับ เมื่อโอนชำระเงินแล้ว กรุณา แจ้งยอดเงินและธนาคารที่ท่านโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการเช็คยอดเงินครับ 

ผ่านทาง E-mail - amoasia@amoasia.com 

โทรศัพท์ 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ แจ้งเรื่องการชำระเงินโดยตรงก็ได้ครับ


(หากสะดวกสามารถ Fax สลิบการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งมาได้ ที่ 02 932 4102 ครับ)

กรุณา เก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับสินค้า ในกรณีเกิดการผิดพลาดและเพื่อความสบายใจครับ

••สินค้าจะถึงมือคุณอย่างแน่นอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด••นัดเจอ (รับสินค้าโดยตรง)  สำหรับลูกค้าใน กทม. และลูกค้าต่างจังหวัดที่เดินทางเข้า กทม.

- ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยตัวเองได้ทันที เมื่อท่านได้รับสินค้าที่พนักงานเราส่งให้

- แจ้งสถานที่รับสินค้าพร้อม Fax. แผนที่มาที่เบอร์ 02-932-4102 Attn.K.จริยะ


 

E-Mail : amoasia@amoasia.com
 
 Tel : 087-122-2245  ติดต่อ คุณ จริยะ
 Line ID : jdai99

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โชคชัย 4 ลาดพร้าว บจ.เอ.เอ็ม. โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล 230-0-39856-3

ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
555 ซ.ลาดพร้าว 71(ซ.สังคมสงเคราะห์ 11) แขวงสะพานสอง
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

: 087-122-2245